Vi är ett företag med bred kunskap och lång erfarenhet inom måleri och restaurering. Vi har sedan starten 1974 specialiserat oss på fasadrenoveringar och reperationer. Vi restaurerar kulturhistoriska byggnader såsom kyrkor, slott och äldre byggnader. Många av de byggnader vi har restaurerat är klassade som kulturminne.